steppen door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

steppen door Berlijn

Helen Lauchart
We zijn gisteren door Berlijn gestept. Het was erg leuk om te doen. Ik had verwacht dat het heel vermoeiend zou zijn, maar steppen is daadwerkelijk een heel makkelijke en ook soepele manier van voortbewegen. Een keer in beweging wil je niet meer stoppen. Inderdaad zie je bij iedereen die op de step stapt hoe die weer een groot kind wordt. Erg plezierig allemaal! Bedankt!