steppen "Dwars door Berlijn"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

steppen "Dwars door Berlijn"

Fam. Koopman Hengelo
Wij zijn afgelopen maandagmiddag ruim 4 uur met Sido meegeweest. Steppen door Berlijn. Gezien de positieve reacties op Sido's website, verwachtten wij er veel van.
Het werd een hele mooie middag. We hebben heel veel gezien en gehoord. Sido had foto's bij zich van hoe dingen er vroeger uitzagen; dan konden we dat vergelijken met hoe het er nu uit ziet. Hij weet veel van Berlijn en kan er boeiend over vertellen. Bij alle belangrijke plekken gingen we even stoppen en de route was heel mooi en heel uitgebreid.
Ons groepje bestond uit 8 personen, wat ook erg prettig was. Je kon gemakkelijk vragen stellen; het is leuk, zo'n privé-excursie. Onderweg konden we nog even koffie drinken.
Het steppen ging ook heel goed, gemakkelijk en snel. Je kunt heel snel op- en afstappen. Mooie nieuwe steppen.
Wij zijn heel positief en raden iedereen die naar Berlijn gaat aan om een excursie bij Sido te boeken.