verrassingstocht!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

verrassingstocht!

maarten kersten
Beste Sido, we hebben met z'n vijven op 4 maart een ware verrassingstocht beleefd, súper. Ons clubje Egyptologen, eigenlijk primair geïnteresseerd in het bezoeken van zoveel mogelijk musea gedurende de twee volle dagen dat we in Berlijn waren, was maar met moeite over te halen voor zo'n fietstochtje, maar het enthousiasme was na afloop dubbel zo groot. We hadden maar twee uur aan het einde van de middag / begin van de avond en jouw belofte dat het met deels daglicht, deels avondverlichting heel mooi zou worden is volop uitgekomen. We hebben vrijwel alle bekende topics gezien en je hebt er deskundig en met oog voor historisch detail over verteld. We gaan hier niet alle verrassingen weggeven, maar het moment dat we ogenschijnlijk bij een paar gewone flats bij een doodgewoon ogend plantsoentje stonden maar bleek dat het helemaal niet zo "doodgewoon" (ja: dood, gewoon...) was, zullen we niet gauw vergeten. Succes verder !
Maarten