wandelen in Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

wandelen in Berlijn

Fam.Henderickx
Voor onze eerste kennismaking met Berlijn hebben we je als onze gids meegevraagd.....wel dit was super, we hebben genoten van al je verhalen. Ook leuk was het dat we met ons vriendengroepje alleen waren met jou zonder andere personen erbij.
Bedankt, we gaan je zeker aanbevelen bij onze vrienden.
Het groepje BSD'ers. op 17 mei 2012.