wandelen rond Alexanderplatz

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

wandelen rond Alexanderplatz

Aimée
We waren nog maar een paar uur in Berlijn en ons eerste uitstapje was de wandeling rond Alexanderplatz. Je enthousiasme voor de stad en o.a. ook voor de kunstuitingen achter de ontsloten deuren was aanstekelijk. De hofjes, het bezoek rond het kraakpand en tenslotte de tip voor het resaurant annex dansschool waren beslist de moeite waard! Groetjes,Aimée ( één van de 9 )