wandelend door Berlijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

wandelend door Berlijn

fam Diepersloot
Ha Sido, dank je wel voor je goede alternatief. Wegens het slechte weer besloten wij niet te gaan fietsen, maar met het openbaar vervoer door diverse wijken te wandelen. Inventief, ontspannen, leerzaam en gezellig. De volgende keer komen we in de zomer...en doen we de fietstocht!
Dank voor je flexibiliteit en onderhoudendheid..de moeite waard dus.
Jacqueline en Jan Peter 1 April 2015 ( geen grap)