wat een geweldige namiddag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

wat een geweldige namiddag

Helen
Beste Sido,

Hierbij willen wij je van harte danken voor de onvergetelijke middag die wij met je in Berlijn hebben doorgebracht!

Nog vaak hebben wij in deze dagen aan jou gedacht, we hebben nog vele kleine Street-Art-Kunstwerkjes ontdekt!

Bedankt en tot de volgende keer...

Groetjes
Helen en de rest